Informatievoorziening

Voor kinderen is een samenhang tussen de opvoeding thuis en het leren op school erg belangrijk. Een goede relatie tussen ouders en school heeft een positief effect op de schoolprestaties. Daarom voorzien wij u regelmatig van informatie en wisselen graag onze gedachten uit. De school waardeert de betrokkenheid van ouders die helpen bij verschillende activiteiten en zich op allerlei manieren inzetten voor de school. 

Op SWS de Adeborg communiceren we met ouders via het ouder-portaal 'Social Schools' (een afgeschermd en beveiligd systeem). Het team communiceert hier over praktische zaken in de klas, deelt foto's en ook ontvangen ouders hier het nieuws van de school. 

Ieder schooljaar starten we in alle groepen met een informatieavond. Op deze avond geven de leerkrachten u inzicht in wat de kinderen dat schooljaar allemaal leren en hoe dat wordt vormgegeven.

Gedurende het schooljaar hebben we een paar keer na schooltijd een inloopmiddag. Op deze middag kunnen kinderen inzicht geven in hun werkschriften en alle zaken op school laten zien waar zij graag over willen vertellen en waar zij trots op zijn. Ook is er twee keer per jaar gelegenheid voor ouders om een kijkje te nemen tijdens het lesgeven in de klas.