Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacybeleid dat stichting Quadraten voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacy beleid is op 10 september 2018 met instemming van de GMR vastgesteld.
 
Op de website van stichting Quadraten kunt u het vastgestelde beleid inzien. De school neemt vanuit dit beleid praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming in behandeling genomen. Ieder schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Voor onze stichting is dit Ferenc Jacobs. U kunt hem bereiken via de directeur van onze school.