IKC de Adeborg

Schooltijden
Onze school hanteert het vijf gelijke dagenmodel. De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen hebben hun pauze met lunch samen met hun eigen leerkracht.

Opvang
De kinderopvang van de SKSG en SWS de Adeborg werken nauw samen vanuit de overtuiging dat een integrale samenwerking een meerwaarde is voor de kinderen die in Aduard opgroeien. Zo is IKC de Adeborg ontstaan.

Beide teams streven naar zo veel mogelijk integraliteit en een optimale doorgaande lijn voor kinderen.  Daar verstaan wij onder dat we elkaar optimaal aanvullen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  SKSG en SWS de Adeborg willen als IKC de Adeborg:
-  een verbindende factor voor het dorp zijn
- kansengelijkheid voor kinderen zoveel mogelijk bevorderen
- en een goede voorziening voor kinderen bieden.  

Wij zien het als een kans om met deze uitgangspunten een toenemende gelijkheid en een pedagogische en didactisch goede en sterke voorziening voor alle kinderen van Aduard te bieden. We gaan hiermee, in samenwerking met verenigingen en andere voorzieningen in het dorp, voor een goede leefbaarheid voor gezinnen in het dorp Aduard.

De opvang voor de 7+ kinderen van SKSG Aduard is gevestigd in de voormalige kleuterschool, naast de sportvelden. De Peuterspeelzaal Speulhuus zit in de school gevestigd evenals de BSO 4-6 jaar. Het betreft opvang waar het kind centraal staat en die aansluit bij de visie van de school. Een opvang waar kinderen zich veilig voelen en waar volop ruimte is voor kinderen om zich spelenderwijs te ontwikkelen. SKSG vindt het belangrijk dat kinderen hun talenten leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Zij bieden mooie en uitdagende activiteiten en hebben de volgende speerpunten: sport & bewegen, kunst & cultuur, natuur & duurzaamheid, koken & voeding en wetenschap & techniek. De openingstijden sluiten aan bij de vakantie- en margedagen van de school. BSO Aduard/Adeborg is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ook tijdens vakanties en margedagen kunnen de kinderen worden opgevangen, bij te weinig aanmeldingen wordt er op die dagen uitgeweken naar BSO Noordster in Zuidhorn. 

Contact SKSG
Wilt u meer weten over BSO Aduard, peuterspeelzaal/bso adeborg? Neem gerust contact op met Suzanne Boomgaarden, Manager Kindcentrum SKSG, tel: 06-15600544. Voor inschrijven en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van SKSG op telefoonnummer 050-3171390 of zie voor meer informatie: www.sksg.nl