Kanjertraining

SWS de Adeborg wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Wij willen dit waarborgen door de kinderen omgangsregels aan te leren aan de hand van de methode Kanjertraining. Wanneer leerlingen zich niet aan de omgangsregels houden of wanneer pestgedrag zich voordoet, is het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen. Op Adeborg praten we vooral over gedrag dat we wel willen zien en niet wat we niet willen zien. Dit is het uitgangspunt van onze schoolbrede manier van werken volgens de Kanjertraining.

De Kanjerafspraken:

·         We vertrouwen elkaar

·         We helpen elkaar

·         Niemand speelt de baas

·         Niemand lacht uit

·         Niemand doet zielig

We (leerling en leerkracht) geven elkaar ’s morgens een hand bij binnenkomst.