Contactmomenten

Een paar keer per jaar worden ouders/verzorgers  uitgenodigd om te praten over de ontwikkeling van hun kind. Bij de gesprekken van groep 3 tot en met 8 worden ook de leerlingen zelf verwacht. In dit driehoeksgesprek zitten leerkracht, ouder(s) en kind samen om tafel. Dit doen we omdat we weten dat wanneer kinderen actief bij hun leerproces worden betrokken, zij gemotiveerder zijn en betere resultaten halen. Op die manier worden zij ook meer eigenaar van hun eigen leerproces en dat is  belangrijk voor een toekomst waar een groot beroep wordt gedaan op zelfkennis en een leven lang leren.

De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis en de kinderen van groep 2 krijgen deze aan het eind van het schooljaar. 

Als uw kind in groep 1 op school binnenkomt vindt er na een paar weken een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats. Als er met uw kind op school iets bijzonders is gebeurd dan zullen we telefonisch of via mail contact met u opnemen. Het kan zijn dat we u ook benaderen om hier persoonlijk over in gesprek te gaan. Als u merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken en ook buiten de vaste momenten contact met ons op te nemen. Samen kunnen we dan kijken hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden.