Veiligheid, respect en vertrouwen

Op Samenwerkingsschool de Adeborg streven we naar kwalitatief, modern en goed onderwijs, vanuit een veilige en professionele leergemeenschap. Onze pedagogische waarden zijn:

Veiligheid, respect en vertrouwen
Vanuit vertrouwen en respect zijn we betrokken en verantwoordelijk voor het geheel.

Persoonlijke aandacht
Iedereen is uniek en durft zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen.

Eigenaarschap
Wees nieuwsgierig, inititatiefrijk, zelfstandig en zelfbewust.

Samen leven, leren en spelen
Het is vanzelfsprekend dat we relaties aangaan om te leren van elkaar, samen komen we verder.

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde. Deze toegevoegde waarde is vooral zichtbaar doordat wij:

  • Verbinding zoeken met de wereld om ons heen enveel aandacht besteden aan wereldoriëntatie door middel van thematisch en onderzoekend onderwijs,
  • Samen met de kinderen afspraken maken over het samen leven en werken, onder andere door een leerlingenraad,
  • Met kinderen spreken over persoonlijke ervaringen en belevenissen tijdens onze weerbaarheidslessen en tijdens onze levensbeschouwelijke lessen,
  • Kinderen leren samen te leven en een gemeenschap zijn van team, kinderen en ouders waar wordt geleefd. Zo leren wij kindern ook om op allerlei manieren en in verschillende vormen samen te werken. We maken plezier en hebbben het fijn met elkaar, 
  • Als team voortdurende werken aan verbetering van de eigen kwaliteit.