Luizen opsporingsteam

Na iedere vakantie komen het luizenopsporingsteam op school. Zij controleren de kinderen in de klassen op hoofdluis. Zij geven dit door aan de leerkracht die de ouder(s) of verzorger(s) van het betreffende kind hierover informeert.