Ons onderwijsaanbod

Onze school is voortdurend in beweging om het onderwijs te ontwikkelen en aan te passen waar nodig. In ons onderwijsaanbod staan de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen centraal. Hierbij streven we naar resultaten die op of boven het niveau van het landelijk gemiddelde liggen.

Dit doen we door te werken met blokplanningen en de doelen, de resultaten en de ervaringen persoonlijk met de kinderen te bespreken. Op dit moment heeft het vormgeven van een geïntegreerd aanbod voor muziek, kunst en cultuur en de wereldoriënterende vakken onze aandacht.

In ons aanbod vinden we het belangrijk dat de kinderen leren omgaan met de digitale wereld, zowel in de klas als daarbuiten. Daarom behoort de inzet van computers, tablets en laptops tot ons dagelijkse onderwijs. Deze middelen geven ons tegelijkertijd de gelegenheid om met de lesstof zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoefte van de leerling.