Situering van de school

Ons schoolgebouw is een nieuw schoolgebouw. De school is in 2012 verbouwd en is in 2014 nog verder aangepast naar de wensen van bestuur en team. Het gebouw heeft 6 leslokalen en 1 speellokaal. De centrale hal is ingericht als leerplein. Voor de gymlessen maken we gebruik van de sportzaal in het MFC de Meeden. Ook de peuterspeelzaal 't Speulhuus en de VSO en BSO de Adeborg van de SKSG zijn gehuisvest in ons gebouw. 

De school ligt centraal gelegen in het dorp Aduard en heeft veel ruimte om de school.