Aandacht voor ontwikkeling

Op sws de Adeborg  vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en willen we met ons onderwijsaanbod de kinderen laten uitgroeien tot zelfbewuste, initiatiefrijke en leergierige personen.

De zorg en de persoonlijke aandacht voor kinderen in samenwerking met de ouders zien wij als een belangrijke sleutel tot succes. We werken aan een veilig schoolklimaat waarin kinderen samen kunnen leven, spelen en leren. We moedigen hen aan om zich te ontplooien, hun talenten te ontdekken en ze laten zien dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen.

Wij baseren onze activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Onze school is daarmee algemeen toegankelijk. Op Samenwerkingsschool de Adeborg streven we naar kwalitatief, modern en goed onderwijs vanuit een veilige en professionele leergemeenschap. 

Veiligheid, respect en vertrouwen

Persoonlijke aandacht

Eigenaarschap

Samen leren, werken en spelen

Laatste nieuws

Agenda