Het fundament van ons onderwijs

SWS de Adeborg is als samenwerkingsschool begonnen in 2013 en is ondergebracht bij Stichting Quadraten. Zij is ontstaan uit een fusie tussen de openbare basisschool Goeman Borgesius en de christelijke basisschool Adewerth in Aduard. Deze scholen hadden ieder heel duidelijk een eigen sociaal-maatschappelijke, culturele en godsdienstige achtergrond. Door het onderwijs op waarden en normen te baseren die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen zijn beide uitgangspunten van de gefuseerde scholen het fundament geworden voor het onderwijs en de identiteit van SWS de Adeborg.

Ook zien we het samenwerkende karakter terug in het besef dat een fusie van beide scholen een goede zaak is voor het ontwikkelingsperspectief van het onderwijs in Aduard en omgeving. Binnen de gemeente en het dorp onderhouden we contacten die samenwerken bevorderen. SWS de Adeborg is een deel van de samenleving in Aduard waar we met plezier vanuit veiligheid en respect samen leren, werken en spelen. We geloven in de toekomst van onze leerlingen. Onze unieke identiteit is onze inspiratie.