Waar we voor staan

Op SWS de Adeborg vinden we het belangrijk dat kinderen en medewerkers met plezier naar school gaan en laten we met ons onderwijsaanbod de kinderen uitgroeien tot zelfbewuste, initiatiefrijke en leergierige personen. De zorg en de persoonlijke aandacht voor kinderen in samenwerking met de ouders zien wij als een belangrijke sleutel tot succes.

We werken aan een veilig schoolklimaat waarin kinderen samen kunnen leven, spelen en leren. We moedigen hen aan om zich te ontplooien, hun talenten te ontdekken en ze laten zien dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Wij zien de school als een minimaatschappij; een oefenplaats waar kinderen de nodige kennis opdoen en ook leren wie zij zijn en waar hun talenten liggen. Met deze basis kunnen de leerlingen later bewuste stappen in de wereld zetten.

SWS de Adeborg is een onderdeel van de samenleving in Aduard  waar vanuit veiligheid en respect wordt geleerd. Wij baseren onze activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. We geloven in de toekomst van onze leerlingen. Onze unieke identiteit is onze inspiratie.