Groepen

Onze school heeft zes groepen. We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij we de lesstof gedifferentieerd aanbieden en rekening houden met tempo en niveauverschillen. Dit kan in een enkelvoudige klas, één leerjaar in één groep of in een combinatieklas waar twee leerjaren in één groep zitten. De school bestaat op dit moment uit:

Groep 1/2a

Groep 1/2b

Groep 3

Groep 4 

Groep 5/6

Groep 7/8